O nás

Aranžérie není jen o krásných pugetech

Milujeme květiny a není nám lhostejné, jak žijí lidí kolem nás. Jsme květinová dílna a zároveň sociální podnik, kde vám splníme jakékoliv květinové přání. Vytváříme květinové dekorace a vazby. Z naší zakázkové dílny si odnesete krásné a originální květinové potěšení. 

Ale u kytek to u nás nekončí. Za každou pečlivě vytvořenou kyticí se skrývají ruce květinářky nebo květináře, pro které je právě vaše zakázka tou nejdůležitější. Ví totiž, že skvělá práce, která baví, není samozřejmost. V naší dílně pracují lidé, kteří to mají na trhu práce těžší a často je pro ně představa běžného zaměstnání nedosažitelná.

Z Aranžérie si tak neodnášíte jenom profesionálně vyrobenou květinovou radost, ale také dobrý pocit, že jste pomohli a podpořili sociální podnikání.

Podcast o Aranžérii a sociálním podnikání

Společensky prospěšný cíl

Aranžérie jako sociální podnik neziskové organizace Společnosti E, se řídí a naplňuje indikátory sociálního podnikání stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Naším cílem je zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Tento cíl máme formulován ve stanovách.

V počátcích našeho fungování jsme se zaměřili na začlenění osob s epilepsií do běžného života. A proč? Protože většina osob s epilepsií se setkává s tím, že se k nim kvůli epilepsii někdo chová jinak než k ostatním. Zejména v zaměstnání, ve školách a při navazování vztahů. Přestože by většina lidí s epilepsií dokázala žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky, naráží na bariéry, které jim jejich úsilí výrazně komplikují. Aranžérie ukazuje, že i s epilepsií to může jít a že s lidmi, kteří tuto nemoc mají, se není třeba bát spolupracovat. 

Postupně se k nám přidávají zaměstnanci s různorodým znevýhodněním na trhu práce, ať již jsou to maminky pečující o postižené dítě či senioři. nebo lidé s jinými těžkostmi. Jsme rádi se společně se nám daří bořit mýty. 

Děkujeme všem našim podporovatelům a nadacím, které nám pomáhají rozvíjet sociální podnikání. 


Sociální prospěch

V Aranžérii pracují nejen květinářky a květináři s epilepsií, ale i jejich blízcí, hlavně maminky dětí s epilepsií nebo se zdravotním handicapem, a také další kolegové/spolupracovníci bez ohledu na rozlišování jejich zdraví. Tyto skupiny jsou mezi sebou záměrně propojeny. Všichni plujeme na jedné lodi.

Pořádáme pravidelné schůze a porady, na kterých informujeme naše zaměstnance a/nebo členy pravidelně a systematicky o směřování podniku, jeho chodu, ale i o výsledcích hospodaření a naplňování společensko prospěšného cíle. Vnímáme jejich poznatky, přání a potřeby. Rozhodujeme o důležitých věcech jako tým, tj. naši zaměstnanci a/nebo členové se podílí na rozhodování o směrování podniku. Pořádáme nejen formální, ale i neformální setkání.

Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců. Zároveň jim poskytuje integrační podporu, protože každý začátek je těžký, ale víme, že překonat počáteční obtíže stojí za to.

Nejsme business jako každý jiný. Sami zaměstnanci se podílejí na tom, jak celá dílna funguje, což dává jejich motivaci zcela jiný rozměr. Za každou svatbou, květinovým workshopem, velikonoční dekorací nebo dárkovou květinou je tak vidět nejen radost klientek a klientů, ale také zaměstnanců v dílně.

V roce 2022 byl podíl zdravotně znevýhodněných zaměstnanců ku celkovém počtu zaměstnanců sociálního podniku Aranžérie 34 %.

Ekonomický prospěch

Naším hlavním ekonomickým závazkem je, že alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů. Případné další zisky budou použity přednostně pro rozvoj sociálního podniku a na projekty neziskové organizace Společnosti E.

Hlavním výnosem Aranžérie je prodej vlastních výrobků, květin, floristických služeb (květinové workshopy, květinové instalace svatby, společenské a kulturní události atd. ). V roce 2022 tržby z prodeje výrobků a služeb tvořily alespoň 64 % z celkových výnosů podniku. I do budoucna se zavazujeme, že tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb budou tvořit alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.

V roce 2022 jsme zaměstnávali celkem 14 zaměstnanců, z toho 11 zaměstnanců z cílové skupiny (tzn. lidé s epilepsií, pečující maminky a seniory) a dílna je otevřena celý týden. Ve vytížených sezónách (jako jsou Velikonoce, advent, Vánoce, svatby atd.) pracujeme i o víkendech.

Manažerské vedení je zcela nezávislé na externím vlastníkovi či zřizovateli. O směřování sociálního podniku rozhodujeme se zaměstnanci sociálního podniku.

Environmentální prospěch

Naše květinová dílna má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání podle principů cirkulární ekonomiky, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňujeme v praxi. 

Na naší zahradě pěstujeme některé druhy květin, které v sezóně používáme do našich vazeb a dekorací (např. levandule, kopretina, pivoňka, bobkovišeň, buxus a další). Zahradu zaléváme dešťovou vodou (pokud nám dostatečně naprší).

Vyrábíme si sami některé druhy nádob, které používáme do našich dekorací - z betonu.

Při práci se snažíme materiál recyklovat, pracujeme také se sušenými květinami, mechem, dřevem a myslíme na udržitelnost našich dekorací.

Na zahradě máme kompost, třídíme odpad a dbáme na recyklaci.

Místní prospěch

Upřednostňuje a uspokojuje lokální potřeby a poptávky místní komunity, a to nejenom osob fyzických, ale i místních podnikatelských subjektů. Pořádáme workshopy a sousedská setkání pro naše sousedy z Prahy 4, 11, 12 a blízkého okolí. Dílna je tak otevřena našim sousedům. Někteří z nich si pěstují zeleninu a bylinky na naší zahradě v dřevěných vyvýšených záhonech, mají klíče od naší zahrady a mohou její zázemí využívat.

Zároveň se snažíme využívat místní zdroje, pokud je to možné nabízíme zaměstnání místním obyvatelům a nakupujeme u místních dodavatelů.

Náš sociální podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry. Každoročně se účastníme místních aktivit jako jsou Dny otevřených zahrad, Vyšehrátky, Jablkobraní, Bramborobraní, Vítání jara, Den Země. Jsme v pravidelném kontaktu s MČ Prahou 12.

Místní kavárna Jemný bistro je jedním z našich odběrových míst, stejně jako obchůdek Periferie Market. V našem newsletteru pravidelně informujeme o místních zajímavých aktivitách.

Jsme aktivními členy v 9-ti facebookových místních skupinách (Krč, Kamýk, Braník, Modřany, Podolí, Modřanské maminky, Praha 12 a další.). Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Písnická a MŠ Angel.